\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 120.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
4225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
6157Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie w doskonaleniu poziomu jakości pracy szkoły100.00
7161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
8257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
9240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
10233Całościowe zaburzenia rozwojowe - Autyzm120.00
11230Diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży120.00
1286E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1387E-leraningowy kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży120.00
1439Edukacja medialna80.00
1537Efektywna komunikacja w szkole100.00
16183Ewaluacja wewnętrzna w szkole200.00
17243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruch59.00
18245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
19244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
20246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
2112Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
22151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
23255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
2478Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
25218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2665Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2775Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2829Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
293Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
30212Kreatywny nauczyciel180.00
3156Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
32241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
33192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
34242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3530Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
36182Metodyczne e-konsultacje dla nauczycieli120.00
3736Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
384Mnemotechniki w edukacji150.00
396Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
40224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4188Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
42247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
43223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia .Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
4434Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
4597Praca z uczniem zdolnym100.00
4677Prawo w pracy nauczyciela100.00
47222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
48249Profesjonalny doradca kariery120.00
4949Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5079PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5180PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5281PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5382PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5483PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5584PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5685PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
57215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
5860Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
592Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych120.00
60217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
6110Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
629Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
6389Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
64118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
6528Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
6658Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
6759Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
6866Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
6927Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego100.00
7074Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
71190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
728Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
7331Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
74219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7532Techniki szybkiego czytania150.00
76162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
77103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 100.00
7846Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
79144Tworzenie własnego programu nauczania120.00
80216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
81117Uczeń z dysleksją80.00
8221Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
83135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
84150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
85221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
86148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
8738Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
88232Zaburzenia odżywiania 120.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
89193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9099Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
91201Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
92112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
93111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
94203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
95167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
96204Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
9798Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
98206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
99198Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
100195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
101100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1021Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
103159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
104164Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
105119ABC doradcy zawodowego120.00
106181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
107254Autyzm - problematyka prawna150.00
108158Business English dla menedżerów 300.00
109123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neurpsychologii100.00
110163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
111121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
112133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
113134E-leraningowy kurs na wychowawcę kolonijnego120.00
11472Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
115197Kurs profesjonalnej osługi sekretariatu250.00
116184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
11771Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
118146Podstawowe zasady składu gazet150.00
119124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
120250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
121173Problematyka zawodoznawstwa150.00
122210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
123248Profesjonalny doradca kariery120.00
124166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
125152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
12651Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
127145Public relations w praktyce 150.00
128208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
129136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13073Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
131142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
13253Techniki szybkiego czytania 150.00
13345Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
134153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
13552Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
136213Uniwersystet dla rodziców120.00
137125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego150.00
138126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
13967Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
140194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
14168Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
142129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
143202Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
144172Kadry i płace dla początkujących500.00
145251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
146252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
147253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
148256Kurs języka migowego 500.00
149178Kurs masażu bańką chińską400.00
150174Kurs masażu I stopnia950.00
151176Kurs masażu II stopnia z elementami rehabilitacji dla zaawansowanych630.00
152179Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi400.00
153180Kurs masażu klasycznego460.00
154131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
155132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
15643Kurs na samodzielnego księgowego 1300.00
15742Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi450.00
158214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
159177Kurs SPA900.00
160186Mediacje kryzysowe200.00
161185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
162187Mediacje rozwodowe200.00
163168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
164156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
165205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
166171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac450.00
167200Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac + program "Płatnik"700.00
168130Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
169199Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
170188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
171170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
172196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
173120Protezy nylonowe1000.00
17491Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
17576Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
176191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
17741Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
178169Techniki mediacji i negocjacji200.00
179207Warsztaty masażu klasycznego460.00
180160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
181165Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
18270Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00
183127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00