\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 120.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
4225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
6161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
7258Autyzm - problematyka prawna150.00
8257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
9240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
10233Całościowe zaburzenia rozwojowe - Autyzm120.00
11273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
12230Diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży120.00
1386E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1439Edukacja medialna80.00
1537Efektywna komunikacja w szkole100.00
16243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
17245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
18244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
19246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
2012Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
21151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
22255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
23261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu500.00
2478Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
25218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2665Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2775Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2829Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
293Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
30212Kreatywny nauczyciel180.00
3156Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
32241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
33192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
3440Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
35242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3630Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
3736Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
384Mnemotechniki w edukacji150.00
396Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
40224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4188Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
42247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
43223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
4434Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
4597Praca z uczniem zdolnym100.00
4677Prawo w pracy nauczyciela100.00
47222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
48249Profesjonalny doradca kariery120.00
4949Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5079PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5180PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5281PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5382PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5483PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5584PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5685PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
57215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
5860Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
592Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
60217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
6110Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
629Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
6389Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
64118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
6528Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
6658Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
6759Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
6866Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
6927Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego100.00
7074Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
71190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
728Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
7331Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
74219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7532Techniki szybkiego czytania150.00
76162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
77103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 100.00
7846Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
79216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
80117Uczeń z dysleksją80.00
81274Uniwersytet dla rodziców120.00
8221Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
83135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
84150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
85221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
86148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
8738Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
88232Zaburzenia odżywiania 120.00
89269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
90193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9199Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
92201Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
93112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
94111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
9587Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
96203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
97167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
9898Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
99206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
100195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
101100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1021Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
103159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
104164Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
105119ABC doradcy zawodowego120.00
106181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
107267Animator czasu wolnego150.00
108277Asystent rodziny200.00
109158Business English dla menedżerów 300.00
110123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neurpsychologii100.00
111271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
112266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne KURS ON-LINE 180.00
113163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
114121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
115133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
11672Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
117280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
118197Kurs profesjonalnej osługi sekretariatu250.00
119184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
12071Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
121270Odnowa biologiczna150.00
122146Podstawowe zasady składu gazet150.00
123124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
124250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
125279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
126173Problematyka zawodoznawstwa150.00
127210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
128248Profesjonalny doradca kariery120.00
129166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
130152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
13151Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
132145Public relations w praktyce 150.00
133208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
134259Rekrutacja i selekcja pracowników 200.00
135136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13673Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
137142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
138278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
139272Techniki relaksacji150.00
14053Techniki szybkiego czytania 150.00
141268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
14245Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
143153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
14452Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
145213Uniwersystet dla rodziców120.00
146125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
147263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
148126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
14967Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
150194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
15168Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
152129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
153251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
154252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
155253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
156256Kurs języka migowego 500.00
157178Kurs masażu bańką chińską400.00
158174Kurs masażu I stopnia950.00
159176Kurs masażu II stopnia z elementami rehabilitacji dla zaawansowanych630.00
160179Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi400.00
161180Kurs masażu klasycznego460.00
162131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
163132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
16443Kurs na samodzielnego księgowego 1300.00
165134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
16642Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
167214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
168177Kurs SPA900.00
169186Mediacje kryzysowe200.00
170185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
171187Mediacje rozwodowe200.00
172168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
173156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
174205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
175171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
176130Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
177199Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
178188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
179170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
180196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
181120Protezy nylonowe1000.00
18291Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
18376Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
184191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
185172Specjalista ds. kadr i płac350.00
186202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
187260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18841Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
189169Techniki mediacji i negocjacji200.00
190207Warsztaty masażu klasycznego460.00
191160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
192165Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
19370Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00
194127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00