\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 120.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
4225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
6157Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie w doskonaleniu poziomu jakości pracy szkoły100.00
7161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
8258Autyzm - problematyka prawna150.00
9257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
10240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
11233Całościowe zaburzenia rozwojowe - Autyzm120.00
12230Diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży120.00
1386E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1439Edukacja medialna80.00
1537Efektywna komunikacja w szkole100.00
16183Ewaluacja wewnętrzna w szkole200.00
17243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
18245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
19244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
20246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
2112Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
22151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
23255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
24261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu500.00
2578Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
26218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2765Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2875Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2929Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
303Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
31212Kreatywny nauczyciel180.00
3256Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
33241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
34192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
3540Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
36242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3730Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
38182Metodyczne e-konsultacje dla nauczycieli120.00
3936Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
404Mnemotechniki w edukacji150.00
41264Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego na drodze rozwoju zawodowego150.00
426Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
43224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4488Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
45247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
46223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
4734Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
4897Praca z uczniem zdolnym100.00
4977Prawo w pracy nauczyciela100.00
50222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
51249Profesjonalny doradca kariery120.00
5249Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5379PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5480PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5581PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5682PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5783PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5884PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5985PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
60215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
6160Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
622Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych120.00
63217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
6410Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
659Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
66265Rozwój zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego - od A do Z150.00
6789Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
68118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
6928Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
7058Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7159Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7266Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
7327Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego100.00
7474Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
75190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
768Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
7731Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
78219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7932Techniki szybkiego czytania150.00
80162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
81103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 100.00
8246Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
83144Tworzenie własnego programu nauczania120.00
84216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
85117Uczeń z dysleksją80.00
8621Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
87135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
88150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
89221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
90148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
9138Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
92232Zaburzenia odżywiania 120.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
93193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9499Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
95201Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
96112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
97111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
9887Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
99203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
100167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
10198Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
102206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
103195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
104100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1051Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
106159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
107164Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
108119ABC doradcy zawodowego120.00
109181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
110267Animator czasu wolnego150.00
111158Business English dla menedżerów 300.00
112123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neurpsychologii100.00
113266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne KURS ON-LINE 180.00
114163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
115121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
116133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
11772Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
118197Kurs profesjonalnej osługi sekretariatu250.00
119184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
12071Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
121146Podstawowe zasady składu gazet150.00
122124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
123250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
124173Problematyka zawodoznawstwa150.00
125210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
126248Profesjonalny doradca kariery120.00
127166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
128152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
12951Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
130145Public relations w praktyce 150.00
131208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
132259Rekrutacja i selekcja pracowników 200.00
133136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13473Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
135142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
13653Techniki szybkiego czytania 150.00
13745Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
138153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
13952Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
140213Uniwersystet dla rodziców120.00
141125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
142263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
143126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
14467Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
145194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
14668Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
147129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
148251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
149252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
150253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
151256Kurs języka migowego 500.00
152178Kurs masażu bańką chińską400.00
153174Kurs masażu I stopnia950.00
154176Kurs masażu II stopnia z elementami rehabilitacji dla zaawansowanych630.00
155179Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi400.00
156180Kurs masażu klasycznego460.00
157131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
158132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
15943Kurs na samodzielnego księgowego 1300.00
160134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
16142Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
162214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
163177Kurs SPA900.00
164186Mediacje kryzysowe200.00
165185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
166187Mediacje rozwodowe200.00
167168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
168156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
169205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
170171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
171130Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
172199Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
173188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
174170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
175196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
176120Protezy nylonowe1000.00
17791Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
17876Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
179191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
180172Specjalista ds. kadr i płac350.00
181202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
182260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18341Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
184169Techniki mediacji i negocjacji200.00
185207Warsztaty masażu klasycznego460.00
186160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
187165Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
18870Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00
189127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00