\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 120.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
4225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
6157Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie w doskonaleniu poziomu jakości pracy szkoły100.00
7161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
8240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
9233Całościowe zaburzenia rozwojowe - Autyzm120.00
10230Diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży120.00
1186E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1287E-leraningowy kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży120.00
1339Edukacja medialna80.00
1437Efektywna komunikacja w szkole100.00
15183Ewaluacja wewnętrzna w szkole200.00
16243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruch59.00
17245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
18244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
19246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
2012Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
21151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
2278Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
23218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2465Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2575Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2629Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
273Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
28212Kreatywny nauczyciel180.00
2956Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
30241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
31192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
32242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3330Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
34182Metodyczne e-konsultacje dla nauczycieli120.00
3536Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
364Mnemotechniki w edukacji150.00
376Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
38224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
3988Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
40247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
41223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia .Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
4234Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
4397Praca z uczniem zdolnym100.00
4477Prawo w pracy nauczyciela100.00
45222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
46249Profesjonalny doradca kariery120.00
4749Profilaktyka przemocy w szkole120.00
4879PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
4980PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5081PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5182PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5283PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5384PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5485PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
55215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
5660Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
572Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych120.00
58217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
5910Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
609Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
6189Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
62118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
6328Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
6458Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
6559Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
6666Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
6727Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego100.00
6874Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
69190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
708Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
7131Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
72219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7332Techniki szybkiego czytania150.00
74162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
75103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 100.00
7646Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
77144Tworzenie własnego programu nauczania120.00
78216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
79117Uczeń z dysleksją80.00
8021Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
81135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
82150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
83221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
84148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
8538Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
86232Zaburzenia odżywiania 120.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
87193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
8899Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
89201Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
90112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
91111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
92203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
93167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
94204Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
9598Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
96206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
97198Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
98195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
99100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1001Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
101159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
102164Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
103119ABC doradcy zawodowego120.00
104181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
105158Business English dla menedżerów 300.00
106123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neurpsychologii100.00
107163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
108121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
109133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
110134E-leraningowy kurs na wychowawcę kolonijnego120.00
11172Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
112197Kurs profesjonalnej osługi sekretariatu250.00
113184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
11471Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
115146Podstawowe zasady składu gazet150.00
116124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
117250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
118173Problematyka zawodoznawstwa150.00
119210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
120248Profesjonalny doradca kariery120.00
121166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
122152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
12351Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
124145Public relations w praktyce 150.00
125208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
126136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
12773Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
128142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
12953Techniki szybkiego czytania 150.00
13045Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
131153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
13252Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
133213Uniwersystet dla rodziców120.00
134125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego150.00
135126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
13667Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
137194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
13868Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
139129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
140202Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
141172Kadry i płace dla początkujących300.00
142178Kurs masażu bańką chińską400.00
143174Kurs masażu I stopnia950.00
144176Kurs masażu II stopnia z elementami rehabilitacji dla zaawansowanych630.00
145179Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi400.00
146180Kurs masażu klasycznego460.00
147131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
148132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
14943Kurs na samodzielnego księgowego 1300.00
15042Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
151214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
152177Kurs SPA900.00
153186Mediacje kryzysowe200.00
154185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
155187Mediacje rozwodowe200.00
156168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
157156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
158205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
159171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac450.00
160200Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac + program "Płatnik"700.00
161130Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)800.00
162199Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
163188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
164170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
165196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
166120Protezy nylonowe1000.00
16791Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
16876Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
169191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
17041Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
171169Techniki mediacji i negocjacji200.00
172207Warsztaty masażu klasycznego460.00
173160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
174165Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
17570Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00
176127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00