\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1229 ADHD 120.00
2220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
3226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
4225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
6161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
7258Autyzm - problematyka prawna150.00
8257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
9240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
10233Całościowe zaburzenia rozwojowe. Spektrum autyzmu120.00
11273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
1286E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1339Edukacja medialna150.00
1437Efektywna komunikacja w szkole100.00
15243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
16245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
17244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
18246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
1912Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
20151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
21255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
22261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
2378Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
24218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
25284Klasyfikacja zaburzeń zachowania i emocji dzieci oraz młodzieży. Zaburzenia zachowania120.00
2665Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2775Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2829Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
293Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
30212Kreatywny nauczyciel180.00
3156Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
32241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
33192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
3440Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
35242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3630Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
3736Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
384Mnemotechniki w edukacji150.00
396Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
40224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4188Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
42247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
43223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
4434Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
45282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
4697Praca z uczniem zdolnym100.00
4777Prawo w pracy nauczyciela100.00
48222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
49249Profesjonalny doradca kariery120.00
5049Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5179PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5280PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5381PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5482PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5583PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5684PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5785PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
58215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
5960Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
602Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
61217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
6210Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
639Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
6489Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
65118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
66281Rozwijanie umijętności czytania ze zrozumieniem150.00
6728Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
6858Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
6959Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7066Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
7127Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
7274Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
73190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
748Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
7531Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
76219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7732Techniki szybkiego czytania150.00
78162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
79103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
8046Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
81216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
82117Uczeń z dysleksją80.00
83274Uniwersytet dla rodziców120.00
8421Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
85135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
86150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
87221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
88148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
89230Wstęp do diagnozy zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci oraz młodzieży120.00
9038Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
91285Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży 120.00
92232Zaburzenia odżywiania 120.00
93269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
94193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9599Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
96201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
97112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
98111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
9987Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
100203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
101167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
102206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
103195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
104100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1051Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
106159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
107119ABC doradcy zawodowego120.00
108267Animator czasu wolnego150.00
109277Asystent rodziny200.00
110286Bądź pewny i osiągaj sukces180.00
111158Business English dla menedżerów 300.00
112123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
113271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
114266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne KURS ON-LINE 180.00
115163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
116121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
117133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
11872Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
119280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
120197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
121184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
12271Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
123270Odnowa biologiczna150.00
124146Podstawowe zasady składu gazet150.00
125124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
126250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
127279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
128173Problematyka zawodoznawstwa150.00
129210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
130248Profesjonalny doradca kariery120.00
131166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
132152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
13351Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
134145Public relations w praktyce 150.00
135208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
136259Rekrutacja i selekcja pracowników 200.00
137136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13873Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
139142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
140278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
141272Techniki relaksacji150.00
14253Techniki szybkiego czytania 150.00
143268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
14445Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
145153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
14652Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
147213Uniwersystet dla rodziców120.00
148125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
149263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
150126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
151181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
15267Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
153194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
15468Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
155129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
156251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
157252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
158253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
159256Kurs języka migowego 500.00
160131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
161132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
162134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
16342Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
164214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
165186Mediacje kryzysowe200.00
166185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
167187Mediacje rozwodowe200.00
168168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
169156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
170205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
171171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
172188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
173170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
174196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
175120Protezy nylonowe1000.00
17691Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
17776Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
178191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
179172Specjalista ds. kadr i płac350.00
180202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
181260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18241Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
183169Techniki mediacji i negocjacji200.00
184160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
185127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00