\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
2226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
3225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
435ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
5161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
6258Autyzm - problematyka prawna150.00
7257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
8240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
9233Całościowe zaburzenia rozwojowe. Spektrum autyzmu120.00
10273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
1186E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1239Edukacja medialna80.00
1337Efektywna komunikacja w szkole100.00
14243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
15245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
16244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
17246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
1812Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
19151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
20255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
21261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu500.00
2278Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
23218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2465Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2575Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2629Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
273Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
28212Kreatywny nauczyciel180.00
2956Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
30241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
31192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
3240Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
33242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3430Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
3536Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
364Mnemotechniki w edukacji150.00
376Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
38224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
3988Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
40247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
41223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
4234Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
43282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
4497Praca z uczniem zdolnym100.00
4577Prawo w pracy nauczyciela100.00
46222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
47249Profesjonalny doradca kariery120.00
4849Profilaktyka przemocy w szkole120.00
4979PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5080PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5181PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5282PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5383PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5484PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5585PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
56215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
5760Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
582Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
59217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
6010Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
619Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
6289Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej200.00
63118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
64281Rozwijanie umijętności czytania ze zrozumieniem150.00
6528Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
6658Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
6759Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
6866Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
6927Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego100.00
7074Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
71190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
728Szkoła w mediach...Jak przygotować się do współpracy z mediami?90.00
7331Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
74219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7532Techniki szybkiego czytania150.00
76162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
77103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 100.00
7846Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
79216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
80117Uczeń z dysleksją80.00
81274Uniwersytet dla rodziców120.00
8221Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
83135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
84150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
85221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
86148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
8738Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
88269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
89193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9099Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
91201Kadry i płace + program "Płatnik"500.00
92112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
93111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
9487Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
95203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
96167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
9798Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
98206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
99195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
100100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1011Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
102159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
103164Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
104119ABC doradcy zawodowego120.00
105181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
106267Animator czasu wolnego150.00
107277Asystent rodziny200.00
108158Business English dla menedżerów 300.00
109123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neurpsychologii100.00
110271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
111266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne KURS ON-LINE 180.00
112163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
113121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
114133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
11572Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
116280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
117197Kurs profesjonalnej osługi sekretariatu250.00
118184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
11971Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
120270Odnowa biologiczna150.00
121146Podstawowe zasady składu gazet150.00
122124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
123250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
124279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
125173Problematyka zawodoznawstwa150.00
126210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
127248Profesjonalny doradca kariery120.00
128166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
129152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
13051Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
131145Public relations w praktyce 150.00
132208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
133259Rekrutacja i selekcja pracowników 200.00
134136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13573Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
136142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
137278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
138272Techniki relaksacji150.00
13953Techniki szybkiego czytania 150.00
140268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
14145Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
142153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
14352Tworzenie interaktywnych materiałów szkoleniowych200.00
144213Uniwersystet dla rodziców120.00
145125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
146263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
147126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
14867Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
149194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
15068Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
151129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
152251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
153252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
154253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
155256Kurs języka migowego 500.00
156178Kurs masażu bańką chińską400.00
157174Kurs masażu I stopnia950.00
158176Kurs masażu II stopnia z elementami rehabilitacji dla zaawansowanych630.00
159179Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi400.00
160180Kurs masażu klasycznego460.00
161131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
162132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
16343Kurs na samodzielnego księgowego 1300.00
164134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
16542Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
166214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
167177Kurs SPA900.00
168186Mediacje kryzysowe200.00
169185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
170187Mediacje rozwodowe200.00
171168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
172156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
173205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2013 rok200.00
174171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
175130Organizacja i zarzadzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny)900.00
176199Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy - planowanie rozwoju wybranych obszarów pracy szkoły140.00
177188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
178170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
179196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
180120Protezy nylonowe1000.00
18191Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
18276Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
183191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
184172Specjalista ds. kadr i płac350.00
185202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
186260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18741Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
188169Techniki mediacji i negocjacji200.00
189207Warsztaty masażu klasycznego460.00
190160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
191165Wychowanie do życia w rodzinie (kurs kwalifikacyjny)1200.00
19270Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00
193127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00