\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
2226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
3225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
435ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
5161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
6258Autyzm - problematyka prawna150.00
7257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
8240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
9273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
1086E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
11306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00
1239Edukacja medialna150.00
1337Efektywna komunikacja w szkole100.00
14243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
15245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
16244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
17246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
18255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
19261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
2078Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
21218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2265Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2375Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2429Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
253Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
26212Kreatywny nauczyciel180.00
2756Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
28241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
29192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
30307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00
3140Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
32242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3330Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
34319Metody pracy nauczyciela kształtujące umiejętności kluczowe150.00
35320Metody pracy nauczyciela przygotowujące ucznia do funkcjonowania na rynku pracy150.00
3636Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
37321Mobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny90.00
38314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00
39310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00
406Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
41288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00
42224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4388Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
44247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
45223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
46289Pedagogika rodziny100.00
4734Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
48282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
4997Praca z uczniem zdolnym100.00
5077Prawo w pracy nauczyciela100.00
51222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
52249Profesjonalny doradca kariery120.00
5349Profilaktyka przemocy w szkole120.00
54215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
55309Przyczyny i skutki agresji100.00
5660Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
572Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
58217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
59292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00
6010Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
619Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
62118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
63281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00
6428Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
6558Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
6659Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
6766Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
6827Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
6974Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
70190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
7131Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
72219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
73162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
74293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00
75103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
76216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
77117Uczeń z dysleksją80.00
78274Uniwersytet dla rodziców120.00
7921Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
80135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
81150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
82221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
83148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
84308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00
85313Wychowanie do wartości90.00
8638Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
87269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
88193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
8999Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
90201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
91112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
92111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
9387Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
94203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
95167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
96206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
97195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
98100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
991Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
100159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
101119ABC doradcy zawodowego120.00
102267Animator czasu wolnego150.00
103277Asystent rodziny200.00
104312Autoprezentacja150.00
105286Bądź pewny siebie i osiągaj sukces180.00
106123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
107298Czy wiesz co jesz? Chemiczne dodatki do żywności100.00
108271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
109266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne 180.00
110163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
111121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
112133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
113300Informacja zwrotna: przekazywanie - przyjmowanie - poszukiwanie180.00
11472Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
115280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
116197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
117296LearningApps - tworzenie i korzystanie z otwarych zasobów edukacyjnych100.00
118311Mowa ciała150.00
119184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
12071Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
121270Odnowa biologiczna150.00
122146Podstawowe zasady składu gazet150.00
123124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
124250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
125303Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive120.00
126279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
127173Problematyka zawodoznawstwa150.00
128210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
129248Profesjonalny doradca kariery120.00
130166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
131152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
13251Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
133145Public relations w praktyce 150.00
134322Radzenie sobie ze stresem90.00
135208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
136136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13773Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
138142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
139278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
140272Techniki relaksacji150.00
141268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
14245Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
143304Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle120.00
144153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
145297Tworzenie interaktywnych prezentacji online120.00
146290Tworzenie testów i ankiet online120.00
147213Uniwersystet dla rodziców120.00
148125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
149263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
150126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
151302Zarządzanie jakością - najważniejsze zagadnienia150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
152181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
15367Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
154194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
15568Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
156129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
157251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
158252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
159253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
160256Kurs języka migowego 500.00
161131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
162132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
163134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
16442Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
165214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
166186Mediacje kryzysowe200.00
167185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
168187Mediacje rozwodowe200.00
169168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
170156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
171205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
172171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
173188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
174170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
175196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
176120Protezy nylonowe1000.00
17791Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
17876Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
179191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
180172Specjalista ds. kadr i płac350.00
181202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
182260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18341Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
184169Techniki mediacji i negocjacji200.00
185160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
186127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00